Liên Hệ

HỘ KINH DOANH LIÊN XƯƠNG 

Địa chỉ: Tổ 11, Ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc.

Điện thoại: 0988662217

Email: lienxuongfruit@gmail.com